Upcoming Events

Sorry, no events coming up.

Past Events

16
Feb
2013
EVENT: 16/02/2013 với Hồ Lệ Thu, Nguyệt Anh, Huỳnh Gia Tuấn và một số ca sĩ Houston

EVENT: 16/02/2013 với Hồ Lệ Thu, Nguyệt Anh, Huỳnh Gia Tuấn và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Night Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
23
Mar
2013
“EVENT: 23/3/2013″ với tiếng hát Quỳnh Như, Đoàn Phi và 1 số ca sĩ khác

“EVENT: 23/3/2013″ với tiếng hát Quỳnh Như, Đoàn Phi và 1 số ca sĩ khác

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
25
May
2013
“Nữa Đêm Ngoài Phố” với tiếng hát Elvis Phương, Thu Phương và một số ca sĩ Houston

“Nữa Đêm Ngoài Phố” với tiếng hát Elvis Phương, Thu Phương và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
03
Aug
2013
Lam Trường – Minh Tuyết – Cẩm Ly

Lam Trường – Minh Tuyết – Cẩm Ly

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
17
Aug
2013
EVENT: 17/07/2013 với  Đan Trường, Lam Anh và một số ca sĩ Houston

EVENT: 17/07/2013 với Đan Trường, Lam Anh và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Night Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
07
Sep
2013
Lệ Thu – Ngọc Anh – Bon Nguyễn và một số ca sĩ Houston

Lệ Thu – Ngọc Anh – Bon Nguyễn và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Night Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
14
Sep
2013
Thu Phương – Lưu Việt Hùng và một số ca sĩ Houston

Thu Phương – Lưu Việt Hùng và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Night Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
21
Sep
2013
“Couture Fashion Show by Thái Nguyễn” và một số ca sĩ Houston

“Couture Fashion Show by Thái Nguyễn” và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Night Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday
27
Sep
2013
“Live show Thu Minh” và một số ca sĩ Houston

“Live show Thu Minh” và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Night Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Friday
28
Sep
2013
Twins với Trúc Lam – Trúc Linh,Hanson – Ryan và một số ca sĩ Houston

Twins với Trúc Lam – Trúc Linh,Hanson – Ryan và một số ca sĩ Houston

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Night Club

Vé có bán tại: Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554 Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560 Chi Quán (Trong khu Thương xá VN

Saturday