“Nữa Đêm Ngoài Phố” với tiếng hát Elvis Phương, Thu Phương và một số ca sĩ Houston

25
/ May
Saturday
2013

“Nữa Đêm Ngoài Phố” với tiếng hát Elvis Phương, Thu Phương và một số ca sĩ Houston

Location
11107 Bellaire Blvd Suite Z, Houston, TX 77072
Venue
Baby's Club
Time
09:00 pm - 02:00 am

Vé có bán tại:

  • Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554
  • Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560
  • Chi Quán (Trong khu Thương xá VN @ Boone & Bellaire) 281-564-8884
  • Vũ Trường Baby’s (Trong khu Thương xá VN @ Boone & Bellaire) 832-388-6342