“Couture Fashion Show by Thái Nguyễn” và một số ca sĩ Houston

21
/ Sep
Saturday
2013

“Couture Fashion Show by Thái Nguyễn” và một số ca sĩ Houston

Location
11107 Bellaire Blvd Suite Z, Houston, TX 77072
Venue
Baby's Night Club
Time
09:00 pm - 02:00 am

Vé có bán tại:

  • Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-495-5554
  • Minh Tân Music ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-564-1560
  • Chi Quán (Trong khu Thương xá VN @ Boone & Bellaire) 281-564-8884
  • Vũ Trường Baby’s (Trong khu Thương xá VN @ Boone & Bellaire) 832-388-6342