New Events


10
Dec
2016
Baby’s Club, Let the fun begin, Saturday Dec 10, 2016

Baby’s Club, Let the fun begin, Saturday Dec 10, 2016

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Club

Vé bán tại : Vũ Trường Baby’s (Trong khu Thương xá VN @ Boone & Bellaire) 832-388-6342 . Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-530-9155

Saturday
24
Dec
2016
Baby’s Club, Let the fun begin, Saturday Dec 24, 2016

Baby’s Club, Let the fun begin, Saturday Dec 24, 2016

09:00 pm - 02:00:am
Baby's Club

Vé bán tại : Vũ Trường Baby’s (Trong khu Thương xá VN @ Boone & Bellaire) 832-388-6342 . Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-530-9155

Saturday
31
Dec
2016
Baby’s Club: DẠ VŨ, HAPPY NEW YEAR 2017, Saturday Dec 31 2016

Baby’s Club: DẠ VŨ, HAPPY NEW YEAR 2017, Saturday Dec 31 2016

09:00 pm - 02:00 am
Baby's Club

Vé bán tại : Vũ Trường Baby’s (Trong khu Thương xá VN @ Boone & Bellaire) 832-388-6342 . Phương My Video ( Trong khu chợ HongKong 4) 281-530-9155

Saturday

New videos